Sultanhan: Türkiye’nin En Büyük Kervansarayı

Orta Anadolu’da, Aksaray ili sınırları içinde bulunan Sultanhan, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise en büyük kervansaraylarından biri.

Read More

Sultanhan: The Biggest Caravanserai in Turkey

Situated in the Turkish province of Aksaray, Sultanhan is the biggest caravaserai in Turkey and one of the largest ones in the world.

Read More