Sultanhan: Türkiye’nin En Büyük Kervansarayı

Orta Anadolu’da, Aksaray ili sınırları içinde bulunan Sultanhan, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise en büyük kervansaraylarından biri.

Read More

Sultanhan: The Biggest Caravanserai in Turkey

Situated in the Turkish province of Aksaray, Sultanhan is the biggest caravaserai in Turkey and one of the largest ones in the world.

Read More

Ruins of Çanlı Kilise (Bell Church) in Cappadocia

Bell Church (Çanlı Kilise in Turkish) is a 11th-century Byzantine church surrounded by rock-cut underground cities in Cappadocia, Turkey.

Read More

Kızıl Kilise Güzelyurt: Kapadokya’nın Saklı Hazinesi

Kızıl Kilise, Kapadokya’nın bilinmeyen hazinelerinden biri. Gelin, Güzelyurt’un bozkırlarında saklı olan bu tarihi yapıyı beraber keşfedelim!

Read More