Dogruyol Kilisesi: Azeri Köyünde Ermeni Mirası

Kars’taki Çıldır Gölü’nün doğu kısmında bulunan Doğruyol Köyü’ndeki eski Ermeni kilisesini Azeri bir adam koruyor.

Read More

Dogruyol Village Church: Armenian Heritage in an Azeri Village

On the edge of Turkey in Kars Province, there is an Azeri man protecting an ancient Armenian church in Dogruyol Village.

Read More

Kayaköy: Fethiye’de Hayalet Rum Köyü

Kayaköy, 300’den fazla tarihi evin ve birçok kilisenin bulunduğu hayalet bir Rum köyü. 1923’de terkedilen bu yeri görmek için tıklayın.

Read More

Santa Maria: Trabzon’da Bir Katolik Kilisesi

Santa Maria, Karadeniz’de inşa edilmiş olan ilk Katolik kilisesi. Trajik ve ilginç bir tarihe sahip olan bu kiliseyi okumak için tıklayın.

Read More

Santa Maria Catholic Church in Trabzon – Turkish Black Sea

A small Catholic church in the back streets of downtown Trabzon, Turkish Black Sea. This historic religious complex also has a dark history.

Read More

Ağrı Dağı’nın Eteklerinde Akori Ortaçağ Ermeni Mezarlığı

Ağrı Dağı’nın eteklerindeki Yenidoğan Köyü’nde Türkiye’de ayakta olan tek ortaçağ Ermeni mezarlığı bulunuyor. Okumak için tıklayın!

Read More

Akori Medieval Armenian Cemetery On Mount Ararat’s Foothills

Akori Cemetery is the only surviving medieval Armenian cemetery in Turkey. Located on Ararat’s foothills, this hidden gem is a must-see spot.

Read More

Kaymaklı Ermeni Manastırı (Amenapırgiç Vank) – Trabzon

Kaymaklı Ermeni Manastırı, Trabzon şehir merkezinin biraz dışındaki bir tepede bulunan antik bir dini kompleks. Okumak için tıklayın.

Read More

Kaymaklı Armenian Monastery (Amenaprgic Vank) in Trabzon

Kaymaklı Armenian Monastery is an ancient Armenian religious complex, located on a remote hill, in the suburbs of Trabzon Province, Turkey.

Read More

Trabzon’un Dağlarında Terkedilmiş Bir İlkokul

Trabzon’un Maçka İlçesi’nin yemyeşil dağlarında terkedilmiş bir ilkokulu keşfettim. Yazıyı okumak için tıklayın.

Read More